ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

ds-customer-review.dsautomobiles.be


VOORWOORD

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten en regelgeving.

De toegang tot de Website is gratis, afgezien van de verbindingskosten van uw operator. De verbinding en toegang tot de Website houden in dat de Gebruiker de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Doel van de Website is Recensies te verzamelen en publiceren, alsook de eventuele reacties van de Verkooppunten en/of Automobiles DS op deze Recensies. Door een Recensie in te dienen aanvaardt de Gebruiker dat Citroën Belux NV, handelend onder de naam DS Automobiles, die Recensie al dan niet publiceert volgens de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden. (hierna “DS Automobiles” of “wij” genoemd).

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De hieronder vermelde termen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

“Recensie”: de mening van een niet-professionele klant van een Verkooppunt over de servicekwaliteit van dit Verkooppunt bij de aankoop van een nieuwe wagen of prestaties in de werkplaats. De Recensie zal gepaard gaan met een Score.

"Algemene Gebruiksvoorwaarden": de onderhavige algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website.

“Klantervaring”: de aankoop van een nieuwe Wagen of een occasiewagen, of een prestatie in de werkplaats van een Verkooppunt.

“Moderator": de dienstverlener van Citroën Belux NV, handelend onder de naam DS Automobiles, die instaat voor het modereren volgens de principes uit artikel 4.

“Score”: de beoordeling van de servicekwaliteit van het Verkooppunt bij de aankoop van een nieuwe Wagen of een occasiewagen, of een prestatie in de werkplaats. Deze Scores worden door de recensent toegekend bij het indienen van zijn Recensie.

“Verkooppunt”: het verkooppunt van DS dat deelneemt aan de inspanningen van DS Automobiles om Recensies te verzamelen en publiceren op de Website.

“Website”: de website op het adres https://ds-customer-review.dsautomobiles.be en de hieraan gekoppelde websites, gelet op het feit dat de op de Website gepubliceerde Recensies en Scores ook op andere websites van de PSA-groep te zien zullen zijn, meer bepaald op www.dsautomobiles.be en de hiermee verband houdende mobiele applicaties.

“Gebruiker”: de natuurlijke persoon die de Website bezoekt en een Recensie kan bekijken of indienen.

“Wagen”: een nieuwe wagen van het merk DS die verband houdt met een Klantervaring.

ARTIKEL 2 - PUBLICATIE

De Website wordt gepubliceerd door Citroën Belux NV, handelend onder de naam van DS Automobiles, met maatschappelijke zetel te Finlandlaan 4-8, 1420 Eigenbrakel, België, KBO-nummer 0448 813 060

E-mailadres voor contact: ds-customer-review-belux@dsautomobiles.com

Host van de Website:
PSA-groep
Centre Technique d’Achères
RondPoint Jenatzy
78 300 Poissy
Frankrijk

ARTIKEL 3 – VERZAMELEN VAN RECENSIES

3.1 Spontane recensie


DS Customer Services :

De Gebruiker kan spontaan de website van het Verkooppunt bezoeken. Op die website kan de Gebruiker het gemiddelde van de Scores zien die het Verkooppunt behaalde voor zijn servicekwaliteit, samen met het aantal reacties hierop. Om meer te weten over de beoordeling of om zelf een Recensie in te dienen over het Verkooppunt, moet de Gebruiker op de link “Meer weten” klikken. Die zal hem naar de Website voeren.

DS Customer Product :

De Gebruiker kan spontaan de website van www.dsautomobiles.be en de hiermee verband houdende mobiele applicaties bezoeken. Op die website kan de Gebruiker het gemiddelde van de Scores voor een wagen en het aantal reacties hierop zien. Om meer te weten over de beoordeling of om zelf een Recensie in te dienen over de wagen, moet de Gebruiker op de link “Meer weten” klikken. Die zal hem naar de Website voeren.

Op de homepage van de Website kan de Gebruiker de Recensies over het Verkooppunt en/of de Wagen in kwestie zien.

Om een Recensie in te dienen moet de Gebruiker binnen de afgelopen 120 dagen een wagen van het DS-merk hebben gekocht en de volgende stappen volgen:
  - Stap 1: de Gebruiker geeft een Score aan een Verkooppunt of een Wagen door op één van de sterren te klikken om de Score te bevestigen. De sterren hebben de volgende betekenis:

  • 1 ster: zeer zwak
  • 2 sterren: zwak
  • 3 sterren: gemiddeld
  • 4 sterren: goed
  • 5 sterren: zeer goed

  Vervolgens moet de Gebruiker zijn Recensie indienen en op “Tonen” klikken om naar de volgende stap te gaan.

   - Stap 2: de Gebruiker toont zijn Score en de inhoud van zijn Recensie om en kan zijn Recensie bevestigen door op “Bevestigen” te klikken.

  - Stap 3: de Gebruiker vult de volgende verplichte velden in:

  • Voornaam (die zal samen met de Recensie worden getoond)
  • Naam (alleen de eerste letter van de naam zal samen met de Recensie worden getoond)
  • E-mailadres (niet getoond)
  • Merk/Model/Type Wagen (getoond)
  • VIN van de Wagen (niet getoond)
  • Datum van de Klantervaring (getoond)
  • Postcode (enkel in het geval van een Recensie over de servicekwaliteit van een prestatie in de werkplaats; niet getoond)
  • Verkooppunt (enkel in het geval van een Recensie over de Wagen; niet getoond))

  Om zijn Recensie te bevestigen moet de Gebruiker de Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaarden en op “Bevestigen” klikken. Daarna zal de recensent een e-mail ontvangen van DS Automobiles, om het opgegeven e-mailadres te bevestigen. Deze e-mail zal een link bevatten waarop de recensent moet klikken om zijn e-mailadres te bevestigen. Eens het e-mailadres bevestigd is, zal de Recensie worden verzonden naar de Moderator om te worden gemodereerd volgens de principes uit artikel 4 hieronder. De Gebruiker zal via e-mail op de hoogte worden gebracht van de publicatie van zijn Recensie. Er kan slechts 1 (één) Recensie per Klantervaring worden gepubliceerd. Er kan slechts 1 (één) Recensie per Klantervaring worden gepubliceerd.

  3.2 - Gevraagde Recensie


  DS Automobiles kan de Gebruiker ook om een Recensie vragen. Hij zal dan een e-mail ontvangen in de 45 dagen na de datum van de Klantervaring voor DS Advisor Service en 90 dagen voor DS Advisor Wagen, waarin hij wordt uitgenodigd om een Recensie te geven in verband met de servicekwaliteit van het Verkooppunt bij die gelegenheid of over de Wagen. Deze e-mail zal een link naar de Website bevatten, die 30 dagen na de verzendingsdatum geldig is voor DS Advisor Service en DS Advisor Wagen. Om zijn Recensie in te dienen moet de Gebruiker stap 1 en 2 uit artikel 3.1 c) hierboven volgen en de Gebruiksvoorwaarden aanvaarden. Er kan slechts 1 (één) Recensie per Klantervaring worden gepubliceerd, tenzij de recensent beslist om een tweede Recensie te geven volgens de bepalingen uit de volgende paragraaf.

  DS Automobiles kan de recensent opnieuw vragen of hij een tweede Recensie wil geven. In dat geval zal de recensent de keuze hebben uit 2 opties:

  • Een tweede Recensie indienen met de bijbehorende Score, die onder zijn eerste Recensie zullen worden gepubliceerd;
  • Een tweede Recensie geven met de bijbehorende Score, die de eerste Recensie en Score annuleren en vervangen.

  3.3 - Verklaring van de recensent


  Door een online Recensie te geven bevestigt de recensent dat hij:

  • Aanvaardt om door DS Automobiles en/of de Moderator te worden gecontacteerd voor identificatie en contacten indien nodig en door het Verkooppunt indien nodig;
  • Zich niet in een situatie van belangenconflict bevindt, d.w.z. dat hij geen belangen heeft bij het Verkooppunt, de Verkopers of DS Automobiles (uitgezonderd de werknemers van de Verkooppunten, van DS Automobiles en van de PSA-groep);
  • Persoonlijk de Klantervaring beleefde.

  3.4 - Door DS Automobiles bewaarde gegevens


  Om de echtheid van de Klantervaringen en de identiteit van de recensenten te bevestigen, bewaart DS Automobiles het IP-adres, het e-mailadres, de naam en voornaam, het kenteken van de Wagen, de datum en het uur van indienen van een Recensie en de datum en het uur van activeren in geval van een spontane Recensie, met inachtneming van de bewaartermijnen voor gegevens volgens de regels in verband met gegevensbescherming (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is op de vertrouwelijkheid van gegevens, als aanvulling op de AVG). Deze gegevens worden versleuteld in de databank van DS Automobiles.

  ARTIKEL 4 – MODERATIE

  De Recensies en de reacties van de Verkooppunten worden “a priori” gemodereerd door een persoon, d.w.z. vóór hun publicatie op de Website. De Moderator beoordeelt de inhoud van de Recensies en de reacties van de Verkooppunten om te beslissen of ze al dan niet zullen worden gepubliceerd. Hiertoe kan de Moderator informatie inkijken over de identiteit van de recensent om hem desgevallend te contacteren ter controle van de Recensie. De moderatieduur is dezelfde voor alle Recensies, of ze nu positief of negatief zijn.

  Doel van de moderatie is ervoor te zorgen dat de Recensies en de reacties van de Verkooppunten voldoen aan de Belgische en Europese wetgeving en aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als dat niet zo is, zullen de Recensies en de reacties van de Verkooppunten niet worden gepubliceerd.

  De Recensies en de reacties van de Verkooppunten kunnen worden geweigerd indien ze:

  • De mening is in strijd met de wet, bevat ongepast, beledigend, lasterlijk, bedreigend, obsceen taalgebruik;
  • De mening maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden (andere aangehaalde merknaam enz.);
  • De mening bevat informatie met betrekking tot privacy (nominatieve vermelding van derden zonder hun uitdrukkelijke toestemming, opmerkingen over fysieke verschijning of persoonlijkheid, enz.) Of vertrouwelijke informatie (telefoonnummers, adressen, e-mails, VIN, registratie, klantendossiernummer, bankgegevens, etc.) of vermeldt websites, hyperlinks, URL's;
  • De mening is onbegrijpelijk (een reeks woorden zonder enige betekenis, inhoud slecht geschreven tot het punt van onbegrip, geschreven in een andere taal);
  • De mening bevat cijfers (bedrag of percentage) over het commerciële beleid van het verkooppunt of Automobiles Citroën (kortingen, inruil, factuur, verlaagde tarieven, enz.);
  • De mening bevat een oproep tot gerechtelijke stappen of bevat uitspraken die kunnen leiden tot de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van het verkooppunt of Automobiles Citroën;
  • De mening omvat concrete elementen van belangenconflict (werknemers van de Verkooppunten, Automobiles Citroën en de PSA Peugeot Citroën Group zijn uitgesloten);
  • De mening is ingediend door een professional (alleen meningen van natuurlijke personen die geen professional zijn zijn toegestaan);
  • De mening betreft een gebruiker die onjuiste persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt of die de klantervaring niet persoonlijk heeft ervaren.;
  • De mening is een duplicaat (dezelfde auteur en dezelfde klantervaring);
  • De mening bevat een opmerking die niet strookt met de gegeven waardering of die niet compatibel is met de betreffende dienst (aankoop van een voertuig wanneer het een werkplaatsinterventie betreft of een werkplaatsinterventie wanneer het een voertuigaankoop betreft).;
  • Dit verkooppunt of de verkoper maakt niet langer deel uit van het Advisor-programma;
  • De mening betreft iets anders dan het Voertuig of de Dienst (voorbeelden van afkeuring: kwaliteit van de dienstverlening van het Verkooppunt, documentatie, garantiebeleid, klacht, verzoek om informatie, etc.);
  • De m betreft een ander voertuig dan het geselecteerde, of een voertuig van een ander merk;
  • De bewering heeft betrekking op of vermeldt een ander verkooppunt dan degene die het voertuig heeft verkocht of de service heeft uitgevoerd in de werkplaats of een verkoper die de verkoop niet heeft uitgevoerd;
  • De mening betreft een gebruiker die informatie heeft verstrekt die niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden (bijv. Meer dan 90 dagen opzegtermijn na de klantervaring).

  In geval van weigering omwille van een van de bovenvermelde redenen, zullen de recensent en/of het Verkooppunt hiervan op de hoogte worden gebracht via e-mail. De recensent en/of het Verkooppunt zullen desgevallend de mogelijkheid hebben om een nieuwe Recensie of een nieuwe reactie in te dienen binnen 30 kalenderdagen na de datum van de Klantervaring.

  ARTIKEL 5 – RESTITUTIE EN PUBLICATIE VAN RECENSIES

  5.1 – Restitutie van Recensies


  De ontvangen en gemodereerde Recensies die aan de onderhavige Gebruiksvoorwaarden voldoen, worden een jaar lang op de pagina van de Website voor Recensies over Verkooppunten gepubliceerd, te rekenen vanaf de datum van publicatie.

  De Recensies zullen volledig op de Website worden gepubliceerd, van de oudste tot de meest recente, voor een maximumtermijn van 30 (dertig) kalenderdag na de datum van indiening van de Recensie. De datum van indiening van de Recensie, de datum van de Klantervaring, de voornaam en eerste letter van de achternaam van de recensent, het model van zijn wagen en de aan het Verkooppunt toegekende Score worden naast de Recensie gepubliceerd. De aldus gepubliceerde Recensies kunnen worden gesorteerd op datum van indiening, Score of nut van de Recensie.

  Het aantal Recensies en het gemiddelde van de Scores worden ook gepubliceerd op de website van het Verkooppunt in kwestie, te vinden van het Verkooppunt op van http://www.dsautomobiles.be/nl/ontdek-het-ds-netwerk.html. Meer informatie over de Scores en de inhoud van de Recensies is echter enkel op de pagina van de Website voor Recensies over Verkooppunten te bekijken.

  Het aantal reacties en het gemiddelde van de Score voor elke wagen zullen ook op de websites van de Groep PSA Peugeot Citroën worden gepubliceerd, alsook op www.dsautomobiles.be en de daarmee verband houdende mobiele applicaties.

  Het gemiddelde van de Scores gaat gepaard met het totale aantal Recensies hiervoor, volgens de onderstaande berekening:

  • Van 1 tot 1,24 = 1 ster
  • Van 1,25 tot 1,74 = 1,5 ster
  • Van 1,75 tot 2,24 = 2 sterren
  • Van 2,25 tot 2,74 = 2,5 sterren
  • Van 2,75 tot 3,24 = 3 sterren
  • Van 3,25 tot 3,74 = 3,5 sterren
  • Van 3,75 tot 4,24 = 4 sterren
  • Van 4,25 tot 4,74 = 4,5 sterren
  • Meer dan 4,75 = 5 sterren  5.2 – Misbruik melden


  Iedereen kan aan DS Automobiles melden dat een Recensie of een reactie van een Verkooppunt ongepaste inhoud bevat, door te klikken op de link “Misbruik melden” op de Website. Het volstaat dan om het online formulier in te vullen, met vermelding van zijn naam, voornaam en e-mailadres, alsook de reden voor het verzoek om de Recensie of de reactie van een Verkooppunt te verwijderen.

  Door dit formulier te bevestigen wordt automatisch een verwittiging verzonden naar de Moderator, die zal beslissen of de Recensie of de reactie van het Verkooppunt in kwestie verwijderd wordt of behouden blijft. Een e-mail met het standpunt van de Moderator zal worden verzonden naar de persoon die het misbruik meldde.

  Als de inhoud ongepast wordt beschouwd, zal de Recensie of de reactie van het Verkooppunt worden verwijderd en zal de schrijver ervan een e-mail ontvangen met daarin de reden voor de verwijdering.

  5.3 – Publicatieduur van Recensies en archivering


  Eens een Recensie gepubliceerd is, kan de schrijver ervan die niet meer wijzigen. Recensies worden een jaar lang op de Website gepubliceerd, tenzij de schrijver uitdrukkelijk verzoekt dat zijn Recensie van de Website wordt verwijderd. Hiertoe moet hij een e-mail verzenden naar het adres ds-customer-review-belux@dsautomobiles.com, met vermelding van de datum van zijn Recensie, of op de link klikken in de e-mail waarin de publicatie van zijn Recensie werd bevestigd. In dat geval kan de schrijver geen nieuwe Recensie indienen voor deze Klantervaring.

  De Recensie blijft echter opgeslagen in de databank van DS Automobiles, met inachtneming van de bewaartermijn voor gegevens volgens de regels in verband met gegevensbescherming (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is op de vertrouwelijkheid van gegevens, als aanvulling op de AVG).

  ARTIKEL 6 – RECHT OP ANTWOORD VAN DE VERKOOPPUNTEN, VERKOPERS EN DS AUTOMOBILES

  Het Verkooppunt heeft een recht van antwoord op elke Recensie die hierover wordt gepubliceerd. Hiertoe kan het:

  • Toelichting geven aan de recensent of zijn versie van de feiten geven in geval van onenigheid als het Verkooppunt het niet eens is met de inhoud van de gepubliceerde Recensie;
  • De schrijver bedanken voor zijn Recensie.

  Het antwoord van het Verkooppunt maakt het voorwerp uit van “a priori” moderatie door een persoon, volgens dezelfde voorwaarden als voor Recensie. De moderator kan het antwoord van het Verkooppunt dan ook weigeren omwille van de in artikel 4 vermelde redenen.

  Eens het antwoord van het Verkooppunt ontvangen en gemodereerd is en voldoet aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden, wordt het naast de Recensie gepubliceerd binnen een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen, te rekenen vanaf de indiening.

  De antwoorden van Verkooppunten worden op de Website gepubliceerd binnen dezelfde termijn als voor de Recensie waarop ze betrekking hebben.

  ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  DS Automobiles heeft de Website ontwikkeld ter persoonlijke informatie van de Gebruikers en Verkooppunten. De gegevens op de Website mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DS Automobiles.

  DS Automobiles wijst de Gebruikers erop dat veel elementen van de Website:

  • Auteursrechtelijk zijn beschermd: dit kunnen meer bepaald foto’s, artikelen, tekeningen, animatie, digitale geluids- of beeldopnamen zijn... ;
  • Door het merkenrecht zijn beschermd: het gaat meer bepaald om de merken “DS”, het logo van DS, het semi-beeldmerk “PSA-groep” en de merken van de modellen van de wagens.

  De aldus beschermde elementen zijn eigendom van DS Automobiles, haar dochterondernemingen en/of derden die DS Automobiles toestemming hebben gegeven er gebruik van te maken.

  Bijgevolg is elke gedeeltelijke of volledige reproductie, weergave, aanwending, aanpassing, wijziging, verwerking, vertaling, commercialisering door gelijk welk procedé, onder gelijk welke vorm en op gelijk welke drager (papier, digitaal, ...) van de volledige Website of een deel hiervan verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DS Automobiles.

  ARTIKEL 8 – BESCHERMING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD

  8.1 - Persoonlijke gegevens


  Overeenkomstig de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens deelt DS Automobiles mee aan de gebruikers van de Website:

  • De Gebruiker kan de Website raadplegen zonder zijn identiteit of andere persoonlijke gegevens over hemzelf te onthullen.
  • Respect voor gebruikers die persoonlijke gegevens verstrekken: aan de Gebruikers wordt meegedeeld dat de gegevens die via de Website kunnen worden verzameld, door DS Automobiles worden gebruikt om de Recensies te verwerken en beheren en dat ze door DS Automobiles, haar dochterondernemingen, haar commerciële netwerk en de PSA-groep kunnen worden gebruikt voor commerciële aanbiedingen, onderzoek en analyse.

  In het register van de gebruiker wordt aangegeven of hij al dan niet verplicht is om de door de website gevraagde gegevens te verstrekken. Indien hij weigert om bepaalde verplichte gegevens te verstrekken, kan de dienstverlening niet worden uitgevoerd.

  De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en de gegevens te verstrekken waarvan hij de eigenaar is, hij bevestigt de juistheid van de bij zijn inschrijving verstrekte gegevens. DS behoudt zich het recht voor om elke gebruiker die valse gegevens verstrekte of gegevens die niet overeenkomen met zijn identiteit, uit te sluiten van haar diensten.

  In het kader van haar activiteiten kan het gebeuren dat DS Automobiles de verzamelde gegevens moet doorgeven aan andere landen voor een van de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld of voor de doeleinden waarvoor de Gebruikers naderhand hun toestemming hebben gegeven. Wanneer deze gegevens worden doorgestuurd naar andere landen, neemt DS Automobiles steeds alle nodig maatregelen om eventuele schade te vermijden. De gegevens worden enkel doorgestuurd naar landen waar een adequate bescherming van de gegevens wordt gegarandeerd.

  Conform de wet met betrekking tot informatie, bestanden en vrijheden, beschikt elke Gebruiker over het recht om zijn gegevens in te kijken en recht te zetten, alsook over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend bij DS Automobiles, Dienst Klantenrelaties, Finlandlaan 4-8, 1420 Eigenbrakel of via het formulier https://dsautomobiles-be-nl.custhelp.com/.

  De Website maakte het voorwerp uit van een verklaring over de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van een website, conform de bewaartermijn voor gegevens volgens de regels in verband met gegevensbescherming (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is op de vertrouwelijkheid van gegevens, als aanvulling op de AVG).

  DS Automobiles respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Zie ons privacybeleid voor meer informatie: http://www.dsautomobiles.be/nl/ds-privacybeleid.html.

  8.2 – Cookies


  WAT ZIJN COOKIES?


  Een cookie is “een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de Gebruiker wordt opgeslagen door de server van de bezochte website. Het bevat enkele gegevens, zoals:

  • De naam van de server die de cookie maakte;
  • Meestal een identificatiekenmerk onder de vorm van een uniek nummer
  • Eventueel een vervaldatum.

  Deze informatie wordt op de computer van de Gebruiker opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand, waar een server toegang toe vraagt om informatie te lezen en op te slaan. Een cookie is verplicht gelinkt aan een unieke domeinnaam (die van de server die de cookie achterliet), zodat die alleen toegankelijk is voor een zoekopdracht van dezelfde server. ”

  De Website bevat een systeem van cookies. Zo wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat als hij deze Website bezoekt, er automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd op zijn internetbrowser. De cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van de Gebruikers worden gestuurd om hun navigatie op de Website te vergemakkelijken. Ook kunnen er zo statistieken worden opgesteld over de bezoekfrequentie, of kan er gepersonaliseerde reclame worden gemaakt op basis van de navigatie van de Gebruiker. De cookies bevatten in geen geval informatie op naam. De Gebruiker kan de verzending van cookies deactiveren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen.

  Zie onze pagina over cookies http://www.dsautomobiles.be/nl/cookies.html


  DE VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES DIE WORDEN GEBRUIKT


  De cookies op onze Website worden op verschillende manieren gebruikt:

  • Anonieme cookies die de bezoekfrequentie
   en het gebruik van de online diensten meten.Cookies van het type frequentiestatistiek worden gebruikt om het publiek van de website te meten (het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de website, elementen waarop geklikt wordt...).
   Het doel van deze cookies is de voortdurende verbetering van onze Website, om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de behoeften van de Gebruiker. Cookies om de bezoekdichtheid te meten zijn strikt anoniem, het is in geen geval mogelijk om de Gebruiker van de Website te achterhalen of persoonlijke gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld naam, adres, IP-adres, ...).
  • Cookies die verbindingsgegevens bewaren.
   De Gebruiker kan verbinding maken met bepaalde websites van DS en daar identificatiegegevens achterlaten. Deze websites maken gebruik van cookies om bijvoorbeeld de Gebruiker zijn account te onthouden, of zijn toegang tot een bepaalde dienst.
  • Cookies van derden (reclame)
   De meeste internetreclame van DS is terug te vinden op websites van derden, en wordt geplaatst door wat we een derde partij noemen. Deze derden gebruiken hun eigen cookies om te analyseren hoeveel personen een bepaalde reclame hebben gezien en/of aangeklikt. De cookies die door derden worden geplaatst, zijn onderdeel van de cookiepolitiek van de bedrijven die ze plaatsen. DS Automobiles kan deze cookies niet lezen of creëren.
  • Andere cookies van derden
   DS gebruikt ook andere cookies van derden om het surfgedrag van gebruikers op haar websites te analyseren, en om indien nodig de Gebruiker bijvoorbeeld voor te stellen om een brochure of een proefrit aan te vragen. Deze cookies worden verstuurd door DS Automobiles of door haar technische dienstverleners, om het publiek te meten voor de verschillende content en rubrieken van de websites. Zo kunnen deze laatste worden geëvalueerd en hen beter worden georganiseerd. Door deze cookies kunnen we ook eventuele navigatieproblemen opsporen en zo de ergonomie van de diensten verbeteren. Deze cookies produceren alleen maar anonieme statistieken en overzichten van bezoekerscijfers, en dus geen informatie op naam. Ze worden ook gebruikt om de websites te personaliseren. Hiervoor worden de anonieme gegevens gebruikt die worden verzameld. De levensduur van deze cookies, die de bezoekersdichtheid meten, is maximaal 90 dagen.
  • Flash Cookies
   De website maakt gebruik van Adobe Flash Player om een deel van de inhoud op Ds.fr weer te geven. Om de gebruikerservaring te verbeteren worden “local sharedobject” cookies gebruikt voor bepaalde functionaliteiten. Deze flash cookies kunnen niet op het niveau van de internetbrowser worden beheerd, maar wel in de Adobe Flash Player-software. De website van Adobe geeft meer uitleg over de gebruikte cookies http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.


  GEPERSONALISEERDE RECLAME: HOE WERKT DAT?


  Cookies worden op de computer van de Gebruiker opgeslagen in een bepaalde map. Naargelang van de bezochte internetpagina’s kunnen ze het volgende bijhouden:

  • De onlangs bezochte internetpagina’s
  • De producten waarin de Gebruiker geïnteresseerd is
  • Het informatiesysteem (taal, land, besturingssysteem, browser, enz.) om de weergave te optimaliseren bij het volgende bezoek aan de websites.

  De gepersonaliseerde reclame van DS:

  de door DS toegestane Central Tag-dienst maakt het voor internetgebruikers mogelijk om gepersonaliseerde reclame te ontvangen, afhankelijk van hun laatste surfgedrag.

  U wenst geen gepersonaliseerde reclame meer te ontvangen:

  klik hier om dit uit te schakelen. Aangezien Central Tag lid is van het NAI (Network Advertising Initiative), kunt u zich ook uitschrijven op de website: http://www.networkadvertising.org/..
  U wilt niet dat onze Website derdencookies van Krux verzamelt: ga naar de website www.youronlinechoices.com

  om u uit te schrijven, om meer informatie te bekomen over online gedragsreclame en om de blokkeeropties te kennen voor andere leden van het IAB (Interactive Advertising Bureau). Zal ik nog advertenties krijgen als ik het programma afsluit? Ja, u zult nog steeds advertenties zien, maar zij zullen niet meer gebaseerd zijn op uw interesses.

  ARTIKEL 9 – HYPERTEKSTLINKS

  Om een hypertekstlink naar de Website te plaatsen, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van DS Automobiles vereist.

  In elk geval kan DS Automobiles niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites waarmee de Website door hypertekstlinks of andere links zou zijn verbonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de algemene gebruiksvoorwaarden van deze andere websites te lezen.

  ARTIKEL 10 – VEILIGHEID

  De Gebruiker verbindt zich ertoe om, in het gebruik dat hij van de Website of de hiermee verbonden websites zal maken, geen enkele manipulatie uit te voeren die virussen of – functionele of andere - computerdefecten, tot gevolg kan hebben die de werking van de Website, of van elke server of dienst die via de Website toegankelijk is, kunnen verstoren. De Gebruiker verbindt zich er meer bepaald toe om in de door [...] gevormde ruimte geen [...] ter beschikking te stellen.

  Het gebruik van de Website of elke server of dienst die toegankelijk zal zijn via de Website, moet zowel de geldende nationale en internationale wetten en regels naleven, alsook de rechten van derden. Het mag het imago van DS Automobiles op geen enkele manier of onder geen enkele vorm schaden. De Gebruiker waarborgt DS Automobiles meer bepaald tegen elke rechtsvordering van derden inzake de inhoud van de informatie die de Gebruiker in de ruimte die de Website vormt, ter beschikking stelt, meer bepaald deze voortkomend uit een aantasten van de rechten op de persoonlijkheid, het intellectuele eigendomsrecht, de openbare orde, de goede zeden, het respect voor de persoonlijke levenssfeer (afbeeldingsrecht enz.) of de strafbepalingen van het geldende nationale en/of internationale recht. In dit opzicht verbindt de Gebruiker zich ertoe DS Automobiles schadeloos te stellen voor alle eventuele hiermee verbonden kosten, lasten en uitgaven, inclusief de honoraria en redelijke kosten van de raadsmannen van AUTOMOBILES PEUGEOT.

  ARTIKEL 11 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  De Gebruiker gebruikt de Website of de hiermee verbonden websites op zijn eigen en volledige verantwoordelijkheid. DS Automobiles en haar dochterondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, meer bepaald, materiële schade, verlies van gegevens of programma, financiële schade die voortkomt uit het gebruik van deze Website of de websites die ermee verbonden zijn.

  De Website is toegankelijk via het internet. Hiertoe herinneren we eraan dat het internet een publiek en informeel netwerk is, dat bestaat uit de onderlinge verbinding van informatienetwerken op internationaal niveau. Het beheer van het internet is aan geen enkele centrale entiteit onderworpen en elk gedeelte van dit netwerk is eigendom van een onafhankelijk publiek of privéorganisme. De werking ervan is dus afhankelijk van de samenwerking tussen de operatoren van de verschillende netwerken zonder dat er tussen de operatoren een verplichting tot levering of tot kwaliteit van de levering bestaat. De netwerken kunnen over ongelijke transmissiecapaciteiten beschikken en over een eigen gebruiksbeleid. Niemand kan de goede werking van het internet in zijn geheel garanderen. DS Automobiles neemt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid of geeft geen enkele waarborg in geval van een slechte werking van het internet (vertraging in de verzendingen of andere stoornissen).

  ARTIKEL 12 – OPSCHORTING OF ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE

  DS Automobiles kan op gelijk welk moment de toegang van de Gebruiker tot de Website al dan niet tijdelijk opschorten in geval van een inbreuk op de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, onverminderd alle andere rechten en handelingen ten gunste van DS Automobiles, technische problemen in verband met de infrastructuur om de Website online te zetten en te doen werken, of in geval van onderhoud aan de Website.

  ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT

  De Website en de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitend onder Belgisch recht.

  Geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van de Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend door de bevoegde rechtbanken worden beslecht, tenzij anders bepaald in de wet.

  ARTIKEL 14 – ACTUALISERING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE WEBSITE

  DS Automobiles behoudt zich het recht voor om de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en de elementen die op de Website worden voorgesteld, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

  Al deze wijzigingen gelden voor de Gebruikers die de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden moeten raadplegen telkens ze verbinding maken met de Website. De Gebruiker wordt geacht de meest recente versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden bij elk nieuw bezoek aan de Website.