DS AUTOMOBILES Privacybeleid


Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG - wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door DS Automobiles Belux NV handelend onder de naam DS Automobiles, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenue de Finlande 4-8, 1420 Braine-l’Alleud, België BCE nummer 0448813.060 (Hierna, "DS", "Wij" of "Ons").

1. Wie zijn de ontvangers?

De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door DS Automobiles op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt:


2. Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Het kan DS Automobiles mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.

Om een kopie van het geïmplementeerde overdrachtsmechanisme te verkrijgen, kan U een e-mail sturen naar dsautomobiles-be-nl.custhelp.com/


3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door DS Automobiles, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria: